კონფერენციები

კონფერენციები

ინსტიტუტის აქტიური მხარდაჭერით 2 წელიწადში ერთხელ იმართება საერთაშორისო დონის კონგრესი ალერგოლოგიასა...