ოქსიდაციური პროცესების ბიოფიზიკური ლაბორატორია

მიმდინარე პროექტები:

1. ქრონიკულად მოავადე ადამიანთა რეაბილიტაციისათვის ახალი სამკურნალო საშუალების "მეგაპროტექსის" შექმნა

ლაბორატორიის თანამშრომლები:
2. დიაბეტის ფონზე მიმდინარე ორსულობის გამოსავალი და მისი კორექცია

ლაბორატორიის თანამშრომლები: